Veien mot et industrielt symbiosesamfunn for en grønnere fremtid

Sirkulære Husøy er et bedriftsnettverk på industriområdet Husøy på Karmøy.

Sammen skal vi bidra til bærekraftig verdiskaping med lavere utslipp, økt energieffektivitet og høyere grad av sirkularitet.

Dette gjør vi ved å fremme samarbeid og innovasjon og å tilføre kompetanse