Prosjektledelse v/Næringshagen Rogaland Ressurssenter

Bente Baugstø – Forretningsutvikler i Rogaland Ressurssenter

Bjørn Oddvar Madsen – Forretningsutvikler i Rogaland Ressurssenter

  • Telefon: 970 400 12
  • E-post: madsen@rrs.no