Sirkulære Husøy er et bedriftsnettverk på industriområdet Husøy på Karmøy. På Husøy finner vi blant annet interkommunale Karmsund Havn, maritim og marin industri og en rekke andre virksomheter. 

Sammen skal vi bidra til bærekraftig verdiskaping med lavere utslipp, økt energieffektivitet og høyere grad av sirkularitet.  

Dette gjør vi ved å fremme samarbeid og innovasjon og å tilføre kompetanse. 

Næringshagen Rogaland Ressurssenter administrerer nettverket og leder prosjektet med å etablere en industriell symbiose på Husøy. 

Styringsgruppe og prosjektledelse